გოჯუ-რიუ კატა

კატა, იაპონური სიტყვაა და ტექნიკათა ერთობლიობას ნიშნავს, რომელიც ასეული წლების განმავლობაში იქმნებოდა კარატეს ფუძემდებელი ოსტატების მიერ, რომელიც დღემდე სახეუცვლელი ფორმით არის შენარჩუნებული. გოჯუ-რიუში არის 12 კატა. თითეულ მათგანს გააჩნია ბუნკაი, იგივე წყვილში შესასრულებელი კატას ტექნიკურ-შინაარსობრივი გარჩევა.

გოჯუ-რიუ გახლავთ, ტრადიციული კარატეს ერთ-ერთი მთავარი სტილი. სახელწოდების შინაარსს, საფუძვლად უდევს ცნობილი საბრძოლო ხელოვნებების წიგნში "ბუბიში" -ში მოცემული პრინციპები.

კატების მოძრაობებში კარგად ჩანს უძველესი ჩინური საბრძოლო ხელოვნებების გავლენაც.
 • გეკისაი დაი იჩი - ნგრევა ნომერი ერთი
 • გეკისაი დაი ნი - ნგრევა ნომერი ორი
 • საიფა – გაცამტვერება
 • სეიუნჩინ – კონტროლი და მოთვინიერება
 • შისოჩინ – ბრძოლა ოთხი მიმართულებით
 • სანსერუ – 36 ხელი
 • სეპაი – 18 ხელი
 • კურურუნფა – მყარად დგომა
 • სესან – 13 ხელი
 • სუპარინპეი – 108 ხელი
 • ტენშო – მაჯის წრიული მოძრაობა
 • სანჩინ - სამი ბრძოლა