ქამრების მნიშვნელობა

ქამრის ფერების გრადაცია და მათი მნიშვნელობა გოჯუ-რიუ კარატეში

თეთრი ქამარი სიმბოლურად ნიშნავს სისუფთავეს და შინაგან მიღება-აღიარებას იმისა, რომ ჯერ არაფერი არ იცი. ის ასოცირდება დაწყებასთან.

ყვითელი და ნარინჯისფერი ქამარი ასოცირდება მზესთან, სითბოსთან, სითბო კი ენერგიასთან, ენერგია კი სიცოცხლესთან.

მწვანე ასოცირდება მცენარესთან, ბუნებასთან, ზრდასთან და ნაყოფიერებასთან. სიმშვიდესთან და ბალანსთან.

ლურჯი ასოცირდება ზღვასთან, სიღრმესთან. მშვიდ თუმცა ზოგჯერ მღელვარე არასტაბილურ ენერგიასთან, რომელსაც შეუძლია დიდი ენერგიის გარდაქმნა და გამოყენება.

ყავისფერი სიმბოლურად ასოცირდება ხესთან. მყარ სტრუქტურასთან, რომელსაც ამავდროულად აქვს სირბილე და ლავირება-დაყოლის უნარი გარემო ფაქტორების ზეგავლენის მიმართ.

შავი ქამარი ასოცირდება მიწასთან, ანუ მასიურ სიმყარესთან და სიძლიერესთან. შავი ქამარი ნიშნავს იგივე თეთრ ქამარს, რომელიც დიდი ხნის ხმარების შემდეგ ბუნებრივად გაშავდა.

კიუ

10 კიუ

9 კიუ

8 კიუ

7 კიუ

6 კიუ

5 კიუ

4 კიუ

3 კიუ

2 კიუ

1 კიუ

დანი

1 დანი

2 დანი

3 დანი

4 დანი

5 დანი

6 დანი

7 დანი

8 დანი

9 დანი

10 დანი