ინსტრუქტორები

ლევან როგავა

V დანი

IOGKF -ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში საქართველოს ოკინავური გოჯუ-რიუ კარატე დოს ფედერაციის პრეზიდენტი

ვახტანგ გაბუნია

III დანი

საქართველოს ოკინავური გოჯუ-რიუ კარატე დოს ფედერაციის უფროსი ინსტრუქტორი

გიორგი ჯაფარიძე

II დანი

საქართველოს ოკინავური გოჯუ-რიუ კარატე დოს ფედერაციის უფროსი ინსტრუქტორი

გიორგი კვარაცხელია

III დანი

საქართველოს ოკინავური გოჯუ-რიუ კარატე დოს ფედერაციის უფროსი ინსტრუქტორი

მიხეილ მელუა

II დანი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გოჯუ-რიუ კარატე დოს ფედერაციის პრეზიდენტი

მამუკა ტორუა

II დანი

საქართველოს ოკინავური გოჯუ რიუ კარატე დოს ფედერაციის ინსტრუქტორი

ნატალი ბიძინაშვილი

I დანი

საქართველოს ოკინავური გოჯუ-რიუ კარატე დო-ს ფედერაციის ადმინისტრაციული დირექტორი

რეზო როგავა

I დანი

საქართველოს ოკინავური გოჯუ-რიუ კარატე დოს ფედერაციის ინსტრუქტორი

სურენ ვართანიან

I დანი

საქართველოს ოკინავური გოჯუ-რიუ კარატე დოს ფედერაციის ინსტრუქტორი

მამუკა ბერიძე

I დანი

საქართველოს ოკინავური გოჯუ-რიუ კარატე დოს ფედერაციის ინსტრუქტორი

რომან შელია

I დანი

საქართველოს ოკინავური გოჯუ-რიუ კარატე დოს ფედერაციის ინსტრუქტორი

ნიკოლოზ კიკნაველიძე

I დანი

საქართველოს ოკინავური გოჯუ-რიუ კარატე დო-ს ფედერაციის ინსტრუქტორი

თორნიკე ქიმაძე

I დანი

საქართველოს ოკინავური გოჯუ-რიუ კარატე დოს ფედერაციის ინსტრუქტორი