პროფილი

საქართველოს ოკინავური გოჯუ რიუ კარატე დოს ფედერაციის ინსტრუქტორი